SPEAKING+ WRITING (SW)

  • TOEIC SPEAKING WRITING

    TOEIC SPEAKING WRITING

    12/04/2017
    TOEIC Mr Hieu trân trọng giới thiệu với các bạn khóa học “Giao tiếp công việc, format TOEIC Speaking và Writing” – một xu thế mới trong việc học tiếng Anh.Khóa học “Giao tiếp công việc, format...