KHÓA HỌC TOEIC CƠ BẢN

Củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng cần thiết, phân tích cấu trúc, cung cấp các chiến lược và chiến thuật làm bài thi TOEIC một cách hiệu quả. Kết thúc khóa học học viên sẽ đạt 450+TOEIC. Khóa học “TOEIC CƠ BẢN Mục tiêu 300 - 450+” được thiết kế dành cho đối tượng học viên đã một số kiến thức căn bản, khả năng nghe trung bình- yếu, hỏng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh.